Tag dygnitarze partyjni

Pierwszy grudzień Jaruzelskiego
Branach Zbigniew., Pierwszy grudzień Jaruzelskiego, Toruń 1998, 199 s.