Tag Propaganda

Dwa oblicza Grudnia 70 oficjalne – rzeczywiste
Kula Henryk M., Dwa oblicza Grudnia 70 oficjalne – rzeczywiste, Gdańsk 2000.