Tag Dokumenty

Grudzień 1970 w dokumentach MSW
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Bellona, Warszawa 2000, ss. 234, (seria „Dokumenty”, t. 2). Nakład wyczerpany
Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 i Styczeń '71
Małgorzata Machałek, Paweł Miedziński, Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 i Styczeń '71, Szczecin 2007, 233 s., cena 85,00 zł
Szczecin. Grudzień ’70 – Styczeń ’71. Materiały edukacyjne
Szczecin. Grudzień ’70 – Styczeń ’71. Materiały edukacyjne, red. M. Machałek, K. Rembacka, Szczecin 2007.
Grudzień 1970 poza Wybrzeżem w dokumentach aparatu władzy
Balbus Tomasz, Kamiński Łukasz, Grudzień '70 poza Wybrzeżem w dokumentach aparatu władzy, Wrocław 2000, 98 s.
Gdański Grudzień ’70. Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią
Cenckiewicz Sławomir, Gdański Grudzień ’70. Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią, Gdańsk–Warszawa 2009, 320 s., cena 90,00 zł