Ofiary

Lista ofiar Grudnia '70

18 stycznia 1971 r. władze zezwoliły gazetom na opublikowanie listy ofiar grudnia 1970 r. W dziennikach znalazły się podstawowe informacje na temat zabitych. Na zdjęciach komunikat w "Kurierze Szczecińskim" oraz „Głosie Wybrzeża” z 18 I 1971 r.
Na oficjalnej liście ofiar brak funkcjonariusza milicji, który zmarł z powodu zatrucia gazem bojowym. Informację tę podano na VIII Plenum KC PZPR w lutym 1971 r.

Lokalizacji grobów ofiar Grudnia ’70 w Szczecinie

  • Głos Wybrzeża 18.01.1971 r.
    Głos Wybrzeża 18.01.1971 r.
  • Kurier Szczeciński 18.01.1971 r.
    Kurier Szczeciński 18.01.1971 r.
  • Lokalizacja grobów ofiar rewolty grudniowej