Multimedia

Wspomnienia uczestnika Rewolty Grudniowej Ewy Jażdżewskiej

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Ewa Jażdżewska – pracownica Poczty Polskiej była m.in. świadkiem strzelania do ludzi idących do pracy w Gdyni w dniu 17 grudnia 1970 r.