×
×

Demonstranci w Gdyni, 17 grudnia 1970

Starcia z milicją na wiadukcie ul. Juliana Marchlewskiego (ob. ul. Janka Wiśniewskiego) w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci na ul. Śląskiej w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci na il. Juliana Marchlewskiego (ob. ul. Janka Wiśniewskiego) w Gdyni, niedaleko wiaduktu, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci na ul. Władysława IV w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Kordon milicji na wiadukcie ul. Juliana Marchlewskiego (ob. ul. Janka Wiśniewskiego) w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Sytuacja w rejonie ul. Władysława IV niedaleko Prezydium MRN (ob. Urząd Miejski) w Gdyni, prawdopodobnie z widocznego pociągu rozlegały się sygnały dźwiękowe zagłuszające komunikaty milicji, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci wokół transporterów opancerzonych na ul. Władysława IV w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Kordon milicji na wiadukcie ul. Juliana Marchlewskiego (ob. ul. Janka Wiśniewskiego) w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci obserwujący pojazdy wojskowe na ul. Polskiej w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Oddział milicji na ul. Świętojańskiej w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci na ul. Władysława IV w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Kordon milicji na wiadukcie ul. Juliana Marchlewskiego (ob. ul. Janka Wiśniewskiego) w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Kordon milicji na wiadukcie ul. Juliana Marchlewskiego (ob. ul. Janka Wiśniewskiego) w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci na ul. Władysława IV w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Demonstranci wokół transporterów opancerzonych na ul. Władysława IV w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Transportery opancerzone na ul. Świętojańskiej w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Transportery opancerzone na ul. Świętojańskiej w Gdyni, 17 grudnia 1970 r.
Uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni, 17 grudnia 1980 r.
Uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni, 17 grudnia 1980 r.
Pomnik Ofiar Grudnia w Gdyni