×
×

Hasła wywieszane i malowane przez strajkujących robotników Szczecina w grudniu 1970 r. i styczniu 1971 r.