×
×

Wystawa w ośrodku propagandy

Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Wystawa zorganizowana przez Wydział Kryminalny KW MO w Ośrodku Propagandy KW PZPR ukazująca bandycki charakter wystąpień robotniczych w Gdańsku
Łomy, pręty i bańka z benzyną skonfiskowane uczestnikom gdańskich demonstracji
Kaski milicyjne zniszczone w czasie starć z robotnikami
Kaski milicyjne zniszczone w czasie starć z robotnikami
Elementy umundurowania milicjanta zniszczone podczas stać z robotnikami
Kask milicyjny przestrzelony w czasie starć z robotnikami
Delegacja gdańskich stoczniowców na cmentarzu Srebrzysko 29.04.1971 r.