×
×

Milicja

Oddział milicji na Podwalu Grodzkim, niedaleko KW PZPR, 14 lub 15.12.1970 r.
Oddział milicji na Podwalu Grodzkim, niedaleko KW PZPR, 14 lub 15.12.1970 r.
Oddziały milicji w rejonie skrzyżowania ulic: Hucisko i 3 Maja, 15.12.1970 r.
Oddziały milicji blokujące skrzyżowanie ulic: Hucisko i 3 Maja, przy KM MO, 15.12.1970 r.
Oddziały milicji blokujące skrzyżowanie ulic: Hucisko i 3 Maja, przy KM MO, 15.12.1970 r.
Funkcjonariusze MO (lub SB) w cywilu na ul. Świerczewskiego (ob. Nowe Ogrody), po lewej gmach sądu, za nim KM MO, 15 lub 16.12.1970 r.
Funkcjonariusze MO (lub SB) w cywilu na ul. Świerczewskiego (ob. Nowe Ogrody), po lewej gmach sądu, za nim KM MO, 15 lub 16.12.1970 r.