×
×

Mieszkańcy na ulicach

Mieszkańcy Gdańska na ul. Świerczewskiego (ob. Nowe Ogrody), 15 lub 16.12.1970 r. (opis na zdjęciu: „Zdjęcie wykonane na ul. Świerczewskiego w Gdańsku po ataku chuliganów na budynek KMMO z dnia 16 XII 70 r.”)
Stoczniowcy i mieszkańcy Gdańska na Targu Drzewnym, 15.12.1970 r. (opis na zdjęciu: „Chuligani raczą się winem zrabowanym w sklepie delikatesowym przy ul. Targ Drzewny obok kiosku Ruchu dnia 15 XII 70”)
Mieszkańcy Gdańska na Targu Drzewnym, 15.12.1970 r. (opis na zdjęciu: „Osoby na Targu Drzewnym nawoływały do ataku na milicję i wrogo wypowiadały się przeciwko władzy ludowej, Gdańsk dnia 15 XII 70 r., godz. 10.50”)
Stoczniowcy na ulicach Gdańska, prawdopodobnie ul. Korzenna, 14 lub 15.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska obserwujący Stocznię Gdańską im. Lenina z wiaduktu przy Bramie Oliwskiej, 16.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska obserwujący Stocznię Gdańską im. Lenina z peronu stacji SKM Gdańsk Stocznia, 16.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska obserwujący Stocznię Gdańską, im. Lenina z wiaduktu przy Bramie Oliwskiej, 16.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska obserwujący Stocznię Gdańską im. Lenina z peronu stacji SKM Gdańsk Stocznia, 16.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska przy murze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 16.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska na Targu Drzewnym przed Domem Prasy, 16.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska na Targu Drzewnym przed Domem Prasy, 14 lub 15.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska na Targu Drzewnym pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, 14 lub 15.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska na ul. Elżbietańskiej, na tyłach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 14 lub 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy na ul. Garncarskiej, 14 lub 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy na ul. Hucisko, niedaleko KM MO, 15.12.1970 r.
Płonący samochód na ul. Hucisko, skrzyżowanie z ul. 3 Maja, 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy na ul. Hucisko, niedaleko KM MO, 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy na ul. Hucisko, niedaleko KM MO, 15.12.1970 r.
Mieszkańcy Gdańska na ul. Okopowej, niedaleko gmachu KW MO, 15 lub 16.12.1970 r.