×
×

Komitet Wojewódzki PZPR

Demonstrujący robotnicy pod gmachem KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 14 lub 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy pod gmachem KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 14 lub 15.12.1970 r.
Robotnicy podpalający gmach KW PZPR przy Wałach jagiellońskich, 15.12.1970 r.
Robotnicy podpalający gmach KW PZPR przy Wałach jagiellońskich, 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy pod gmachem KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 15.12.1970 r.
Demonstrujący robotnicy pod gmachem KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 15.12.1970 r.
Funkcjonariusze MO na balkonie płonącego gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 15.12.1970 r.
. Funkcjonariusze MO na balkonie płonącego gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 15.12.1970 r.
Funkcjonariusze MO na balkonie płonącego gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący samochód przed Dworcem Głównym, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z Biskupiej Górki, 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 16.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. 3 Maja, 16.12.1970 r.
Kamienie przy ścianach gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 14 lub 15.12.1970 r.
Kamienie przy ścianach gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, 14 lub 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Spalony dach gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Spalony dach gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Spalony dach gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. Elżbietańskiej, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalone i zdewastowane wnętrza gmachu KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r.
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, widok z ul. Na Piaskach, po 15.12.1970 r. (fot. Edward Nesterowicz)
Wypalony gmach KW PZPR przy Wałach Jagiellońskich, po 15.12.1970 r. (fot. Edward Nesterowicz)