×
×

Komitet Wojewódzki PZPR

Demonstranci przed Komitetem Wojewódzkim PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Demonstranci przed Komitetem Wojewódzkim PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Transportery opancerzone Skot na pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Oddziały wojska przybywają pod KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Większość zebranych przyglądała się rozwojowi wydarzeń. Byli oni fotografowani przez funkcjonariuszy Wydziału „B”. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Demonstranci na pl. Żołnierza Polskiego. 17.12.1970 r.
Płonący budynek KW PZPR. 17.12.1970 r.
Żołnierze nie reagowali na działania demonstrantów. 17.12.1970 r.
Większość zebranych przyglądała się rozwojowi wydarzeń. Byli oni fotografowani przez funkcjonariuszy Wydziału „B”. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Większość zebranych przyglądała się rozwojowi wydarzeń. Byli oni fotografowani przez funkcjonariuszy Wydziału „B”. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Większość zebranych przyglądała się rozwojowi wydarzeń. Byli oni fotografowani przez funkcjonariuszy Wydziału „B”. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Żołnierze nie reagowali na działania demonstrantów. W tle budynek KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Żołnierze nie reagowali na działania demonstrantów. W tle budynek KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Żołnierze nie reagowali na działania demonstrantów. W tle budynek KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego, 17.12.1970 r.
Wśród manifestantów znalazło się wiele dzieci. W tle budynek KW PZPR. 17.12.1970 r.
Wśród manifestantów znalazło się wiele dzieci. W tle budynek KW PZPR. 17.12.1970 r.
Na transporterach opancerzonych zatykano transparenty z hasłami. 17.12.1970 r.
Plądrowany gmach KW PZPR. 17.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR. 17.12.1970 r.
Płonący gmach KW PZPR. 17.12.1970 r.
Zanim zapłonął budynek demonstranci spalili partyjne dokumenty. 17.12.1970 r.
Zanim zapłonął budynek demonstranci spalili partyjne dokumenty. 17.12.1970 r.
Manifestant na pl. Żołnierza Polskiego. 17.12.1970 r.
Tłum szczecinian przed gmachem KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego 17.12.1970 r.
Żołnierze fraternizowali się z cywilami. Skandowano hasła „Wojsko z ludem”. W tle płonący gmach KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego 17.12.1970 r. (fot. Maciej Jasiecki)
SKOT-y widziane z budynku organu partii – „Głosu Szczecińskiego”. 17.12.1970 r. (fot. Marek Czasnojć)
Ewakuowani pracownicy aparatu partyjnego. 17.12.1970 r.
Płonący Komitet Wojewódzki PZPR. 17.12.1970 r. (fot. Marek Czasnojć)
Płonący Komitet Wojewódzki PZPR. 17.12.1970 r. (fot. Zbigniew Wróblewski)
Starcia na pl. Zołnierza Polskiego w okolicy pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. 18.12.1970 r.
Żołnierz na posterunku przed gmachem KW PZPR. Pl. Żołnierza Polskiego 18.12.1970 r.
Karetka pogotowia ratunkowego pomiędzy dwoma czołgami blokującymi dostęp do KW PZPR.
Gaz łzawiacy utrzymywał się kilka dni. Płaczące kobiety na pl. Żołnierza Polskiego. (fot. Maciej Jasiecki)
Plac Żołnierza Polskiego. (fot. Janusz Piszczatowski)
Plac Żołnierza Polskiego. (fot. Janusz Piszczatowski)
Szacowanie strat. Wnętrze KW PZPR. (fot. Maciej Jasiecki)
Wnętrze KW PZPR. (fot. Maciej Jasiecki)