×
×

Komenda Wojewódzka MO

Walki pod KW MO. Ul. Małopolska. 17.12.1970 r. Tam padły pierwsze strzały.
Milicjant w wypalonym gmachu KW MO w Szczecinie. (fot. Marek Czasnojć)
Wojsko w gmachu KW MO. (fot. Maciej Jasiecki)
Funkcjonariusze wewnątrz KW MO.
Jeden z zatrzymanych prowadzony do KW MO. W tle łódka, którą demonstrancji próbowali sforsować drzwi do gmachu Komendy. (fot. Maciej Jasiecki)
KW MO. Ul. Małopolska. Około 18.12.1970 r. (fot. Marek Czasnojć)
KW MO. Ul. Małopolska. Około 18.12.1970 r. (fot. Maciej Jasiecki)