×
×

Dygnitarze partyjni w Stoczni

Edward Gierek z ekipą przybył do strajkującej stoczni. 24.01.1971r. (fot. Maciej Jasiecki)
Stoczniowiec przemawia z mównicy. Słucha go minister spraw wewnętrznych – gen. Franciszek Szlachcic. 24.01.1971 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Edward Gierek i Edmund Bałuka – przewodniczący Komitetu Strajkowego. 24.01.1971 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Franciszek Wilanowski, Piotr Jaroszewicz, Edward Gierek, Edmund Bałuka. 24.01.1971 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Tadeusz Cenker, Eugeniusz Ołubek, gen. Wojciech Jaruzelski. 24.01.1971 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Edward Gierek przemawia do zebranych stoczniowców. 24.01.1971 r. (fot. Maciej Jasiecki)