×
×

Stocznia im. Adolfa Warskiego

Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Rozpoczął się 18.12.1970 r. (fot. Janusz Piszczatowski)
Kadr z filmu przedstawiający strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Janusz Piszczatowski)
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. (fot. Janusz Piszczatowski)
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Łuski znalezione na terenie stoczni. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Janusz Piszczatowski)
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Stefan Cieślak)
Kadr z filmu. Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r. (fot. Maciej Jasiecki)
Strajk styczniowy. Stocznia im. Adolfa Warskiego.
Strajk styczniowy. Stocznia im. Adolfa Warskiego.
Strajk styczniowy. Stocznia im. Adolfa Warskiego.