×
×

Odpis listu Władysława Gomułki do VII Plenum KC PZPR na ręce Edwarda Gierka z dnia 6 lutego 1971 r.