×
×

Wskazówki Prokuratury Generalnej z dnia 4 stycznia 1971 r. dot. postępowań przygotowawczych wobec osób zatrzymanych w grudniu 1970 r.