×
×

Stenogram rozmów telefonicznych prowadzonych w dniu 17 grudnia 1970 r. z głównych aparatów sieci rządowej zainstalowanych u Kierownika Sztabu MSW