×
×

Dokumenty - Pamięć o grudniu

Plakat wydany nakładem „Robotnika”: Pamiętajmy Grudzień 1970
Plakat wydany nakładem „Robotnika”: Pamiętajmy Grudzień 1970
Ulotka Ruchu Młodej Polski wzywająca do udziału w demonstracji pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w rocznicę Grudnia 1970 r.
Ulotka Ruchu Młodej Polski wzywająca do udziału w demonstracji pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w rocznicę Grudnia 1970 r.
Ulotka z numerem konta Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni
Ulotka z numerem konta Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni
Ulotka z tekstami pieśni, które będą śpiewane podczas odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni w dniu 17 grudnia 1980 r. o godzinie 5.00
Ulotka z tekstami pieśni, które będą śpiewane podczas odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni w dniu 17 grudnia 1980 r. o godzinie 5.00
Pismo Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni do wojewody gdańskiego informujące o projektach napisów na pomnikach w Gdyni
Pismo Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni do wojewody gdańskiego informujące o projektach napisów na pomnikach w Gdyni
Kopia aktu erekcyjnego Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni
Kopia aktu erekcyjnego Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni
Program obchodów 10-tej rocznicy wydarzeń grudniowych w Gdańsku i Gdyni 14-18 grudnia 1980 r.
Broszura wydana przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni wydana w grudniu 1980 r.: Opis wydarzeń grudniowych 1970 rok
Publikacja Wydawnictwa Młoda Polska z 1980 r.: Grudzień 1970. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały