Dokumenty

Meldunki operacyjne i notatki służbowe z grudnia 1970 r.

 • Notatki służbowe o użyciu broni

 • Notatka służbowa z narady w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku w dniu 30 grudnia 1970 r.

 • Zalecenia przekazane w dniu 22 grudnia 1970 r. Prokuratorowi Wojewódzkiemu w Gdańsku przez Dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej
  Zalecenia przekazane w dniu 22 grudnia 1970 r. Prokuratorowi Wojewódzkiemu w Gdańsku przez Dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej
 • Notatka z rozmowy Wiceprokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku w naczelnikami Wydziału Śledczego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWMO w Gdańsku w dniu 28 grudnia 1970 r.
  Notatka z rozmowy Wiceprokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku w naczelnikami Wydziału Śledczego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWMO w Gdańsku w dniu 28 grudnia 1970 r.
 • Notatka z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie uwag krytycznych zgłoszonych pod adresem organów MO w czasie spotkania w Gdańskiej Stoczni Remontowej

 • Notatka z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie spotkania w Gdańskiej Stoczni Remontowej na temat projektu ustawy dotyczącej zapobiegania i zwalczania pasożytnictwa społecznego

 • Notatka z narady odbytej w Wydziale Administracyjnym KW PZPR w Szczecinie w dniu 11 i 16 marca 1971 r. w sprawie ścigania sprawców podpalania w dniu 17 grudnia 1970 r. gmachów publicznych

 • Wytyczne Prokuratora Generalnego dla prokuratorów wojewódzkich z dnia 18 grudnia 1970 r. dot. trybu postępowania wobec ostatnich wydarzeń