Dokumenty

Odezwy, rezolucje, postulaty pracownicze z grudnia 1970 r.

  • Pytania, wnioski i uchwały, które wypłynęły na zebraniach grup partyjnych OOP

  • Pytania i postulaty wysunięte przez załogi zakładów pracy