×
×

Odezwy, rezolucje, postulaty pracownicze z grudnia 1970 r.

Pytania, wnioski i uchwały, które wypłynęły na zebraniach grup partyjnych OOP
Pytania i postulaty wysunięte przez załogi zakładów pracy