Dokumenty

Gdańsk i województwo – dokumenty MO i SB dotyczące grudnia 1970 r.

  • Rozwój i przebieg działań porządkowych w Elblągu - KW MO Gdańsk

  • Informacja dot. przebiegu zajść na terenie woj. gdańskiego 11.01.1971 r.

  • Informacja dot. strajków okupacyjnych na terenie województwa gdańskiego 12.02.1971 r.

  • Ocena polityczno-operacyjne wydarzeń na terenie Trójmiasta w dniach 14-19.12.1970 r.

  • Raport SB z realizacji akcji Jesień 1970 r.

  • Informacja dotycząca chrpnologii wydarzeń na terenie Gdańska w dniach 14-18.12.1970 r.

  • Ocena wydarzeń grudniowych na terenie województwa gdańskiego 02.01.1971 r.

  • Informacja dot. przerw w produkcji w Zakładach Pracy województwa gdańskiego w okresie od 20.12.1970 do 15.01.1971 r.

  • Fragment kopii dziennika korespondencyjnego KMMO w Gdańsku rejestrującego sprawy prowadzone przeciwko osobom zatrzymanym w Grudniu 1970 r.