Dokumenty

Gdynia miasto – dokumenty MO i SB dotyczące grudnia 1970 r.

  • Opis wydarzeń na terenie miasta Gdyni w dniu 17 grudnia 1970 r.

  • Informacja z wydarzeń na terenie miasta Gdyni w dniu 17 grudnia 1970 r.

  • Sprawozdanie z działalności KMMO Gdynia w okresie akcji ,,Jesień 70''

  • Wniosek dot. proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej i uzupełnienia sprzętu specjalnego - wynikających z analizy wydarzeń grudniowych na teremie miasta Gdyni