Dokumenty

Ulotki antyreżimowe z grudnia 1970 r.

 • Ulotka „Śmierć czerwonej burżuazji”
  Ulotka „Śmierć czerwonej burżuazji”
 • Postulaty pracowników administracji Zakładów im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 1971 r. (oryginał pod sygnaturą IPN BU 0748/54/6)
  Postulaty pracowników administracji Zakładów im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 1971 r. (oryginał pod sygnaturą IPN BU 0748/54/6)
 • Tekst piosenki skierowanej przeciw milicji kolportowanej w Elblągu w grudniu 1970 r. (oryginał pod sygnaturą IPN BU 0748/54/7)

 • Anonim ze stycznia 1971 r. donoszący o wrogiej postawie mieszkańca Elbląga (oryginał pod sygnaturą IPN BU 0748/54/7)

 • Kopia ulotki komitetów strajkowych do mieszkańców Szczecina z dnia 19 grudnia 1970 r.
  Kopia ulotki komitetów strajkowych do mieszkańców Szczecina z dnia 19 grudnia 1970 r.
 • Kopia ulotki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1970 r.
  Kopia ulotki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1970 r.
 • Kopia ulotki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, KW PZPR i Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1970 r.
  Kopia ulotki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, KW PZPR i Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1970 r.
 • Kopia ulotki Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1970 r.
  Kopia ulotki Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1970 r.
 • Kopia ulotki Komitetu Strajkowego MPK w Szczecinie z dnia 20 grudnia 1970 r.
  Kopia ulotki Komitetu Strajkowego MPK w Szczecinie z dnia 20 grudnia 1970 r.
 • Odpis pisma Związku Zawodowego Metalowców Rady Zakładowej przy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 1971 r.

 • Anonim wysłany do telewizji w sprawie postępowania milicji w grudniu 1970 r. 0022. Fotokopia ulotki komitetów strajkowych do mieszkańców Szczecina z dnia 19 grudnia 1970 r.