Czytelnia

W 40. rocznicę tragicznych wydarzeń Grudnia ’70, Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej przygotowało poświęcone tej tematyce materiały edukacyjne dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stanowią one gotowe opracowania dydaktyczne pozwalające na wszechstronne zapoznanie uczniów z przebiegiem robotniczego buntu i jego krwawym stłumieniem przez komunistyczne władze PRL.

Materiał składający się z dwóch broszur To nie na darmo... Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni oraz Czarny Czwartek. Grudzień ’70, zawiera scenariusze lekcji historii, WOS i języka polskiego oraz ćwiczenia źródłowe. Został on również wzbogacony o dwie płyty: pierwszą – zawierającą dokumenty, fotografie oraz narrację historyczną opowiadającą o krwawo spacyfikowanym proteście w Gdańsku i Gdyni, drugą – z filmem dokumentalnym Czarny Czwartek. Grudzień ’70. Dlaczego?, w którym znalazły się m.in. wywiady z uczestnikami i świadkami masakry z 17 grudnia 1970 r. w Gdyni.

Wstęp do materiałów dydaktycznych napisał prof. Jerzy Eisler, jeden z najwybitniejszych badaczy PRL, autor m.in. monografii Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000; zbioru dokumentów Grudzień 1970 w dokumentach MSW, Warszawa 2000; opracowania „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.

Autorki materiałów starały się pokazać te bardzo ważne w historii Polski wydarzenia tak, aby nie tylko poszerzyć wiedzę uczniów, którzy są ich bezpośrednimi adresatami, ale również by wywołać u młodych ludzi szerszą refleksję nad kondycją człowieka, jego słabościami i siłą, poczuciem odpowiedzialności i ludzkiej solidarności ze słabszymi.

Materiały edukacyjne Grudzień ‘70 stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy dla uczniów, którzy wraz ze swoimi nauczycielami obejrzą wchodzący w lutym 2011 r. na ekrany polskich kin film fabularny Czarny Czwartek w reż. Antoniego Krauze. W scenariuszach lekcji można znaleźć bezpośrednie do niego odwołania.