Czytelnia

Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Bellona, Warszawa 2000, ss. 234, (seria „Dokumenty”, t. 2). Nakład wyczerpany

Tom 68 dokumentów źródłowych pochodzących z zasobów MSWiA oraz BEiA UOP. Tom zawiera codzienne informacje o sytuacji w kraju dla najwyższych dostojników partyjnych, niekompletne notatki z posiedzeń Sztabu MSW, zapisy telekonferencji komendantów wojewódzkich MO.

Grudzień 1970 to jedna z najbardziej tragicznych dat w powojennej historii Polski. Po 30 latach na wiele pytań nadal nie znamy odpowiedzi. Dotarciu do prawdy posłuży niewątpliwie opublikowanie 68 nieznanych dotychczas dokumentów z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Ewidencji i Archiwum Urzędu Ochrony Państwa. Dokumenty wybrał i opracował naczelnik oddziału warszawskiego Biura Edukacji Publicznej IPN doc. dr hab. Jerzy Eisler.
Na zbiór składają się:

* codzienne Informacje o sytuacji w kraju, przeznaczone dla członków najwyższego kierownictwa partyjno-państwowego.
* Notatki z posiedzeń Sztabu MSW w grudniu 1970 roku (niestety niekompletne),
* zapisy telekonferencji z komendantami wojewódzkimi Milicji Obywatelskiej, organizowanymi w grudniu 1970 r. przez komendanta głównego MO gen. Tadeusza Pietrzaka.

Informacje zawarte w ujawnionych dokumentach w znaczący sposób poszerzają naszą wiedzę o skali ówczesnych protestów społecznych, które nie ograniczały się wyłącznie do Wybrzeża. Do ulicznych demonstracji doszło też wtedy między innymi w Krakowie, Wałbrzychu i Białymstoku. Z tego zbioru dokumentów można się również dowiedzieć, że w grudniu 1970 r. zanotowano w Polsce siedem przypadków celowego układania przeszkód na torach kolejowych (drewniane bele, betonowe słupki), dwa - rozkręcenia szyn, a nawet jeden przypadek podłożenia ładunku wybuchowego na szlaku kolejowym Łapy-Białystok. Nie wiadomo, kto dokonał tych aktów sabotażu: radykalni antykomuniści, czy przedstawiciele prowadzących własną politykę służb specjalnych. Wątpliwości te pogłębia informacja o wybuchu bomby w domu przy ulicy Spacerowej w Warszawie w nocy z 16 na 17 grudnia, wskutek którego zostało zdemolowanych dziewięć mieszkań.


Spis treści

Nr 1. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 9 grudnia 1970 r. o godz.16.00

Nr 2. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 10 grudnia 1970 r. o godz. 9.00

Nr 3. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 11 grudnia 1970 r. o godz. 14.00

Nr 4. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 12 grudnia 1970 r. o godz. 14.00

Nr 5. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 13 grudnia 1970 r. o godz. 12.00

Nr 6. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 14 grudnia 1970 r. o godz. 7.30

Nr 7. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 14 grudnia 1970 r. o godz. 21.00

Nr 8. Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 21 grudnia 1970 r. o godz. 9.30

Nr 9. Informacja dot[ycząca] aktualnych wydarzeń w kraju (wg meldunków nadesłanych w godz. 8.00-17.00) [z dnia 13 grudnia 1970 r.]

Nr 10 Informacja dot[ycząca] aktualnych wydarzeń w kraju [z dnia 13grudnia 1970 r.]

Nr 11. Informacja dot[ycząca] aktualnych wydarzeń w kraju (wg meldunków nadesłanych od godz. 17.00 dnia 13 bm. do godz. 7.00 dnia 14 bm.) [z dnia 14 grudnia 1970 r. ]

Nr 12. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia I5 grudnia 1970 r.]

Nr 13. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 16 grudnia 1970 r]

Nr 14. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 17grudnia 1970 r.]

Nr l5. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 18 grudnia 1970 r.]

Nr 16. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 19 grudnia 1970 r.]

Nr 17. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 20 grudnia 1970 r.]

Nr 18. Informacja dot[ycząca] wydarzeń na terenie kraju [z dnia 21 grudnia 1970 r.]

Nr 19. Informacja dot[ycząca] wydarzeń na terenie kraju [z dnia 22 grudnia 1970 r.]

Nr 20. Informacja dot[ycząca] wydarzeń na terenie kraju [z dnia 23 grudnia 1970 r.]

Nr 21. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 29 grudnia 1970 r.]

Nr 22. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 11 stycznia 1971 r.]

Nr 23. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 12 stycznia 1971 r.]

Nr 24. Informacja o sytuacji w kraju w okresie 15-17 stycznia 1971 r. [z dnia 18 stycznia 1971 r.]

Nr 25. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 21 stycznia 1971 r.]

Nr 26. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 22 stycznia 1971 r.]

Nr 27. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 23 stycznia 1971 r ]

Nr 28. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 24 stycznia 1971 r.]

Nr 29. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 25 stycznia 1971 r.]

Nr 30. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 2 lutego 1971 r]

Nr 31. Informacja dot[ycząca) aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 5 lutego 1971 r.]

Nr 32. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 6 lutego 1971 r. ]

Nr 33. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 8 lutego 1971 r. ]

Nr 34. Informacja dot[yczącaJ aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 9 lutego 1971 r.]

Nr 35. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacje w kraju [z dnia 10 lutego 1971 r ]

Nr 36. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 11 lutego 1971 r.]

Nr 37. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 12 lutego 1971 r.]

Nr 38. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju do godz. 4.00 dnia 13 bm. [z dnia 13 lutego 1971 r.]

Nr 39. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju do godz. 8.00 dnia 15 bm. [z dnia 15 lutego 1971 r.]

Nr 40. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 16 lutego 1971 r. ]

Nr 41. Informacja dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju [z dnia 17 lutego 1971 r. ]

Nr 42. Konferencja wiceministra spraw wewnętrznych gen. bryg. dr. T[adeusza] Pietrzaka przeprowadzona z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 14.12.1970 r.

Nr 43. Konferencja wiceministra spraw wewnętrznych gen. bryg. dr. T[adeusza] Pietrzaka przeprowadzona z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 15.12.1970 r.

Nr 44. Konferencja wiceministra spraw wewnętrznych gen. bryg. dr. Tadeusza Pietrzaka przeprowadzona z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 16.12.1970 r.

Nr 45. Konferencja przeprowadzona przez wiceministra [spraw wewnętrznych] gen. [bryg. dr. Tadeusza] Pietrzaka przez łącznicę międzymiastową z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 17.12.1970 r.

Nr 46. Konferencja przeprowadzona przez wiceministra [spraw wewnętrznych] gen. [bryg. dr. Tadeusza] Pietrzaka przez łącznicę międzymiastową z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 18.12.1970 r.

Nr 47. Konferencja przeprowadzona przez wiceministra [spraw wewnętrznych] gen. [bryg. dr. Tadeusza] Pietrzaka przez łącznicę międzymiastową z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 20.12.1970 r.

Nr 48. Konferencja przeprowadzona przez wiceministra [spraw wewnętrznych] gen. [bryg. dr. Tadeusza] Pietrzaka przez łącznicę międzymiastową z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 21.12.1970 r.

Nr 49. Konferencja przeprowadzona przez wiceministra spraw wewnętrznych gen. [bryg. dr. Tadeusza] Pietrzaka przez łącznicę międzymiastową z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 22.12.1970 r.

Nr 50. Konferencja przeprowadzona przez wiceministra spraw wewnętrznych gen. [bryg. dr. Tadeusza] Pietrzaka przez łącznicę międzymiastową z komendantami wojewódzkimi MO w dniu 23.12.1970 r.

Nr 51. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" (godz. 15.00 dnia 14- [godz.] 6.00 dnia 15 bm.) [z dnia 15 grudnia 1970 r. ]

Nr 52. Notatka dotycząca: akcji krypt[onim] "Jesień 70" (od godz. 6.00 do [godz.] 15.00) [z dnia 15 grudnia 1970 r.]

Nr 53. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" (godz. 6.00-15.00) [z dnia l6 grudnia 1970 r.]

Nr 54. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" (godz. 6.00-15.00) [z dnia 17 grudnia 1970 r. ]

Nr 55. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" (od godz. 15.00 dnia 17 do [godz.] 6.00 dnia 18 XII [19]70 r.)

Nr 56. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 18 grudnia 1970 r.]

Nr 57. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 18 grudnia 1970 r.]

Nr 58. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 18 grudnia 1970 r. ]

Nr 59. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 18 grudnia 1970 r.]

Nr 60. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 19 grudnia 1970 r.]

Nr 61. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 19 grudnia 1970 r.]

Nr 62. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 19 grudnia 1970 r.]

Nr 63. Notatka dotycząca: opracowanej rezolucji w Domu Słowa Polskiego [z dnia 19 grudnia 1970 r.]

Nr 64. Notatka dotycząca: akcji "Jesień 70" [z dnia 20 grudnia 1970 r.]

Nr 65. Informacja o sytuacji w Krakowie o godz. 14.00 dnia 20.12.[19]70 r.

Nr 66. Meldunek z dnia 14.12.[19]70 r. godz. 18.00-19.30

Nr 67. Meldunek z dnia 14.12.[19]70 r. godz. 19.30-22.00

Nr 68. Meldunek z dnia 14.12.[19]70 r. godz. 22.00-24.00