Kalendarium

Opracowali: Robert Chrzanowski, Piotr Brzeziński, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, Paweł Miedziński, Paweł Knap

Sprawa obiektowa jesień 1970 r
13:30 – Szczecin: komendant wojewódzki MO, przy udziale kierownika administracyjnego KW PZPR, prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji „Jesień-70”.
Meldunek w związku z realizacją akcji ,,Jesień 70''
09:00 – Gdańsk: milicja obserwuje wzmożony wykup artykułów spożywczych: cukru, mąki, smalcu, przetworów mięsnych.
Zniszczone pawilony handlowe, prawdopodobnie przy ul. Parkowej (ob. 3 Maja)
07:30 – Szczecin: zostaje nadany szyfrogram do dyżurnego gabinetu ministra spraw wewnętrznych o sytuacji na terenie województwa szczecińskiego(...)
List Biura Politycznego KC PZPR do POP PZPR -  grudzień 1970 r.
01:15 – Szczecin: dyżurny KP MO w Choszcznie informuje, że 13 XII 1970 r. na terenie miasta dokonany został wrogi napis na parkanie szkoły (...)
Czołgi na ulicach Gdańska w grudniu 1970 r.
00:45 – Gdańsk: Rejony I i II portu gdańskiego strajkują, część robotników rejonu III nie podejmuje pracy.
Kolumna wojskowych pojazdów i szpaler milicji blokujące skrzyżowanie ulic: Hucisko i 3 Maja, przy KM MO
04:00 – Gdańsk: do miasta wkraczają oddziały pancerne, które obsadzają obiekty użyteczności publicznej.
Gdynia. Ofiara walk Zbigniew Godlewski ,,Janek Wiśniewski'' niesiony na czele manifestacji
00:00 – Gdynia: do Stoczni im. Komuny Paryskiej wkraczają oddziały wojskowe.
Szczecin. Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Rozpoczął się 18.12.1970 r.
7:00 – Gdańsk: Komitet Obrony Kraju zarządza zmilitaryzowanie wszystkich portów morskich.
Szczecin. Wojsko na al. Wyzwolenia
02:35 – Szczecin: zostaje wydane zalecenie, aby ludziom udającym się do stoczni nie przeszkadzać i nie blokować wejść.
Szczecin Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego
09:00 – Szczecin: zatrzymane zostają dwa samochody rozwożące prasę i papierosy dla „Ruchu” (...)
Szczecin Do zaciętych walk ze stoczniowcami doszło na ul. Stanisława Dubois. 17.12.1970 r.
06:00 – Elbląg: grupa robotników „Zamechu” wywiesza czarną flagę ku czci zabitych.
Szczecin Strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego. Grudzień 1970 r.
00:30 – Szczecin: dyżurny portu informuje, że strajk został odwołany.